Kişisel Verilerin İşlenmesi


2016/679 sayılı Genel Veri Koruma

Yönetmeliğine (“GVKY”) uygun olarak, bu Onay Formunun içeriğini

okuduğumu ve anladığımı beyan ederim. Kişisel bilgilerimin (hassas

kişisel bilgiler de dahil olmak üzere) Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen

tüzel kişi ve/veya bağlı kuruluşları (“Kontrolör”) tarafından GVKY’a,

Kontrolörün linkte yer alan gizlilik bildirimine (“Gizlilik Bildirimi”)

ve kişisel verilerin korunması için yürürlükte olan ilgili diğer tüm

mevzuata tamamen uygun olarak işleneceğini kabul ediyorum.


GVKY,kişisel

verilerin işlenmesi ve kişisel verilerin serbest dolaşımı ile ilgili

kurallar hususunda, gerçek kişilerin korunması ile ilgili kuralları

belirler. Gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle de

kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarını korur. Dürüstlük, kanuna

uygunluk ve şeffaflık ilkeleri temelinde, kişisel verileriniz sadece bu

amaçlarla ve Gizlilik Bildirimi ile uyumlu olacak şekilde toplanır,

işlenir ve aktarılır.


Kişisel verilerimin geçici,      sabit veya sürekli iş ve istihdam

olanakları sağlama amacıyla; mevcut      pozisyonlar ile ilgili uyarı

göndermek amacıyla; bireysel gelişim ve      kariyer planlarının

değerlendirilmesi için profillerin ve mesleki      becerilerin

değerlendirilmesi (otomatik araçlar dahil) amacıyla; ve eğitim      ve

değerlendirme kurslarına katılım ve katılım amacıyla (Gizlilik

     Bilidirmi’nde daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi) işlenmesine

ilişkin      olarak;

Kişisel bilgilerimin faks,      e-posta, sms ve mms aracılığıyla,

(Gizlilik Bildirimi’nde daha ayrıntılı      olarak açıklandığı şekilde)

 yürütülen interaktif iletişim, Pazar      anketleri ve istatistiksel

çalışmalar dahil olmak üzere pazarlama      faaliyetlerinin ve ticari

iletişimin tanıtımı amacıyla işlenmesine ilişkin      olarak;

Hassas verilerimin yalnızca      kaçınılmaz bir şekilde gerekli

olduğu durumlarda ve Gizlilik Bildirimi’nde      daha ayrıntılı olarak

açıklanan amaçlar için işlenmesine ilişkin olarak;      kişisel

verilerin korunması için yürürlükte olan ilgili diğer tüm mevzuata

     tamamen uygun olarak işleneceğini kabul ediyorum.


Teknolojik gelişmelerle birlikte birçok şirket dijital dönüşüm alanına dahil olup burada aktif bir üretkenlik yaratmayı amaçlar. Zenith Dijital olarak verdiğimiz hizmetlerle birçok şirketin dijital dönüşüme dahil olmasını sağlıyoruz. Bu hizmetler arasında; web yazılımı, randevu ve rezervasyon hizmetleri, iş planlama sistemleri yer alıyor.


© Copyright 2020 - 2022 Zenith Dijital